THÔNG TIN CẬP NHẬT

Website liên kết

TÀI NGUYÊN THƯ VIỆN

LIÊN KẾT

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Lê Đình Quý)
 • (Trương Thanh Lam)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 1 thành viên
 • Trần Thành Hiếu
 • Thời tiết

  DANH NGÔN

  HOA SEN

  ẢNH ĐẸP

  Tài liệu Báo cáo chính trị của BCH Đảng Bộ Tỉnh_Phần I Tình hình kết quả thửc hien Nghi quyết đạii hội X Đảng bộ tỉnh

  *** Lưu ý: Tài liệu này được chuyển đổi từ PDF sang WORD, cần dò sửa lỗi chính tả. Tải tại đây: TỈNH UỶ TÂY NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Số 608-BC/TU Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2020 XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ, HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH VỮNG MẠNH; BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH; THÚC ĐẨY KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO; PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, KHÁT VỌNG VƯƠN LÊN, TIỀM...

  NGHỊ ĐỊNH 204/2004/NĐ-CP NGÀY 14/12/2004 VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 204

  NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG ...

  LUẬT TỐ CÁO NĂM 2018

  Có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2019 Tải QUỐC HỘI -------- Luật số: 25/2018/QH14 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2018 LUẬT TỐ CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Tố cáo. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về tố cáo và...